biuro@promit.pl +48 52 345 34 75 +48 52 345 28 12 ul. Pucka 3 85-712 Bydgoszcz

Kancelaria tajna

„Oświadczamy, że na podstawie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia NR SBPK 021412P, firma Promit Sp.z.o.o w Bydgoszczy posiada pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, w tym do przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych informacji niejawnych do klauzuli POUFNE włącznie”