biuro@promit.pl +48 52 345 34 75 +48 52 345 28 12 ul. Pucka 3 85-712 Bydgoszcz

Jak czesto nleży wykonywać przeglądy systemów przeciwpożarowych?

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest jednym z najistotniejszych aspektów każdej nieruchomości.

Częstotliwość wykonywania inspekcji systemów przeciwpożarowych reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Przeglądy techniczne powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku, a także po zmianach w budynku. Przeglądy i serwis instalacji PPOŻ mogą być wykonywane przez osoy z odpowiednimi uprawnieniami.