biuro@promit.pl +48 52 345 34 75 +48 52 345 28 12 ul. Pucka 3 85-712 Bydgoszcz

Systemy gaszenia gazem

Gaszenie gazem stosowane jest w przypadku niemożności wykorzystania innych tradycyjnych środków gaśniczych z uwagi na charakter pomieszczenia, bądź ze względu na znajdujące się w nich urządzenia. Gaszenie pożarów gazem obojętnym stosuje się w obiektach, w których przechowywane są cenne przedmioty, materiały czy urządzenia, które w kontakcie z wodą mogłyby ulec uszkodzeniu.

Systemy gaszenia gazami neutralnymi stosuje sie w pomieszczeniach takich jak: biblioteki, galerie sztuki, pracownie komputerowe, serwerownie, pomieszczenia z aparaturą elektroniczną, rozdzielnie elektryczne, stacje transformatorów. archiwa Gazy obojętne nie biorą udziału w procesie palenia, oraz nie wchodzą też w reakcje chemiczne z gaszonymi przedmiotami.

Podstawowymi rodzajami tych gazów są:
Heptafluoropropan (HFC), o nazwie handlowej FM-200, który zastąpił halony, wycofane na podstawie konwencji montrealskiej z powodu niszczenia warstwy ozonową;
Mieszanina azotu i argonu, występująca pod nazwami handlowymi INERGEN lub ARGONITE;
Dwutlenek węgla CO2 , znany również z popularnych gaśnic śniegowych.

Jakie pomieszczenia powinny być wyposażone w instalacje detekcji gazów: - serwerownie - pracownie komputerowe - archiwa - stacje transformatorowe - rozdzielnie elektryczne

Kontakt

Zapraszamy do kotakt od poniedziałku do piątku w godziach 08:00–15:00

ul. Pucka 3 85-712 Bydgoszcz
+48 52 345 34 75
+48 52 345 28 12
Email: biuro@promit.pl